Gå till innehåll
Torsås Ryttare
Torsås Ryttare

Regler för dig som har din häst på anläggningen

Skötsel och skötselrutiner Hästar sköts i respektive box eller i stallgången. Det får stå max två hästar samtidigt i stallgången, och skötarna måste ta hänsyn till och kommunicera med varandra. Hästar får inte ledas förbi varandra i stallgången. Vid mockning, skötsel av och hantering av häst i box binds hästen alltid upp i därför avsedd ring. Bind upp hästen kort (ca 40 cm) så att den inte kan fastna. Spolspiltan används ej som skötselplats i första hand utan är avsedd för duschning av häst. Kommer någon och vill spola sin häst har denne företräde framför skötsel. Efter användning av spolspilta mockas eventuellt träck upp och vatten sopas bort. Rensa avloppet om det är fullt. 

Foder Hästarna fodras enligt uppsatta foderkort. Färdigpackade foderpåsar märkta med hästens namn och läggs utanför hagen eller hängs på boxen. Alla hästar fodras vid samma tillfälle. Om foder ej finns förberett läser man på foderstaten och ger angiven mängd så ingen häst blir 

utan. Meddela ägaren att du har fodrat hästen. Leda häst Träns med tyglar eller grimma med grimskaft användas när häst leds. Personer under 15 år använder hjälm. Lämpliga skor med hel tå används (gärna stålhätta). Handskar bör bäras. Hästen förs kontrollerad och korrekt med föraren vid hästens bog. För att leda två hästar samtidigt krävs tillstånd från hästarnas ägare. Tänk på att ändå göra en bedömning från fall till fall; yttre omständigheter kan göra det olämpligt (tex stark vind eller en traktor som kör i närheten). Det är bättre att gå två gånger än att tappa en häst! Endast hästar som går i samma hage får ledas tillsammans. Öppna grinden/dörren helt. Vid smal passage gå före hästen samt var uppmärksam så inte del av utrustning fastnar i något. Vid hagen, för in hästen och vänd den med huvudet mot grinden. Släpp hästen - gå lugnt där ifrån. Vid släpp av flera hästar, för in alla hästar samtidigt i hagen. Hästarna ställs upp med säkerhetsavstånd (minst 3 m lucka) vända mot staketet. Håll vänster hand över nosryggen och släpp samtidigt på given signal. Översyn av hage skall ha skett före släpp. Översyn ansvarar den för som släpper häst i hagen. 

Dörrar Under varmare delen av året (+10 grader och uppåt) hålls stalldörrarna öppna. Kedja/ slåar ska då vara försatta när det är hästar men inga människor i stallet. På vintern (kallare än -5 grader) ska ytterdörrarna vara stängda. Dörrar till sadel- och foderkammare är stängda av ordnings- och säkerhetsskäl. Lås sadelkammaren om du är ensam i stallet och ska lämna för ridning. 

Ordning Grundläggande för en säker hästverksamhet är att hela anläggningen präglas av god ordning. Stallgång och stallplan är alltid fria från föremål. Täcken hängs prydligt och i hopvikta på täckeshängare i sadelkammaren eller annat förvaringsutrymme. Golvet i sadelkammaren hålls städat och tomt. Sadel och träns hänger på angiven plats i sadelkammaren. Alla redskap och all utrustning förvaras på avsedd plats. Runt höbalen ska det krattas och lämnas snyggt och rent. Öppna alltid hela balen så att du ser om det finns något mögel på sidorna eller ovanpå. Täck över höbalen med presenningen när du är klar. Mögligt hö tas bort och slängs på gödselstacken direkt när man upptäcker det. Medicinering Om en häst medicineras iakttas stor noggrannhet för att minimera risken för doping av annan häst. Boxen märks upp med " Medicineras. Informera även boxgrannar och hagkompisar. 

Ridning Ryttarens utrustning ska bestå av hjälm, gärna handskar, ridstövlar eller ridskor av nätt modell (som passar i stigbyglarna). Långt hår ska vara uppsatt. Skyddsväst ska användas vid all ridning för ryttare under 18 år. För övriga är skyddsväst en rekommendation. Skyddsväst används vid all terränghoppning. Luvtröja eller luvjacka rekommenderas ej p g a risk att fastna. Upp och avsittning sker på medellinjen i ridhus och på ridbana. 

Uteritt Vid uteritt sker upp- och avsittning utanför respektive stall med hästens bakdel mot stalldörren alternativt paddock/ridhus. Ryttare över 18 år får på eget ansvar rida ut ensamma. 

Färdmeddelande med vem som rider ut, när man rider, vart man rider, när man räknar med att vara tillbaka samt mobilnummer lämnas på whiteboardtavla innan uteritt påbörjas. 

Mobiltelefon medförs, för att kunna användas vid eventuell olyckshändelse. Vid all ridning ute gäller: sakta av till skritt och lämna plats vid möte av annat ekipage eller gående. Trafikregler respekteras. Ridningen anpassas efter den minst rutinerade hästen/ryttaren. Gödsel tas omhand och får ej lämnas kvar på vägen. 

Övrigt Smycken bör vara diskreta för att inte utgöra en säkerhetsrisk. Reflex används vid all utomhusridning i mörker. 

Trevligt bemötande 

Eftersom vi vill ge ett professionellt och välkomnande intryck hälsar vi på alla och hjälper de som behöver tillrätta på ett trevligt sätt! 

En bild

Publicerad: 2022-12-30

Senast uppdaterad: 2022-12-30

Författare: Sarah Ejerrmark

Sponsorer